Naturalesa del valencià i ús públic

saragossa_abelardNaturalesa del valencià i ús públic
20.12.2013
Abelard Saragossà

L a recuperació de la Generalitat (1982) i la Llei d´Ús i Ensenyament del
Valencià (LUEV, 1983) són fites importants. Però la millor manera de
celebrar aniversaris és reflexionar sobre el futur. L´aniversari de la LUEV hauria d´aprofitar per a assentar una nova política lingüística. Continua la lectura de Naturalesa del valencià i ús públic