Seminari d’Agricultura fet per ‘Poble’ a Montroi

autofinanciacio

Passat dissabte 25 d´octubre en Montroy, Seminari Agricultura POBLE.
Donar les gràcies a: LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders, SEAE, www.fivamel.com/
Des de POBLE hem començat a redactar la nostra ponencia al respecte, la qual serà debatuda en el Primer Congrés de la nostra formació, el qual està previst per a finals de novembre. Alguns dels principals arguments que volem consolidar per escrit són la promoció de les marques privatives i D.O. a nivell local, la protecció dels nostres productes davant la competència deslleal, i en manco controls sanitaris, de les importacions des de països no pertanyents a l’espai comunitari europeu i la defensa dels productors davant de les grans cadenes de distribució. Els llauradors, ganaders i apicultors valencians desenrollen una gran llabor econòmica, i també ambiental, garantisant l’equilibri de l’ecosistema, alimentant el subsol en els seus recs i cultius. Cal destacar l´ús del productes fitosanitaris de manera sostenible i minimisant el seu dany a l´ecosistema, foment de l´agricultura ecològica facilitant la dotació d´espais en desús, una millor finançació i una major informació i ús a l´hora de demanar la subvenció a nivell agrari.
Protecció i potenciació del sistema apícola autòcton, conservant les varietats locals en denominació d´orige, evitant la presumible entrada de mel en escases propietats medicinals…són algunes de les propostes més destacades a desenrollar.

Foto de POBLE.
Foto de POBLE.

El partit valencianista ACNV destaca la informació d’Europa Press on la Unió de Llauradors denuncia que està en perill el transvasament Xúquer-Vinalopó

En perill el transvas Xuquer-Vinalopo


Experts alerten de que el transvas Xuquer-Vinalopo perilla davant l’escas us dels regants. L’actual presa de l’aigua del transvas Xuquer-Vinalopo en la reclossa de la Marquesa, en Cullera, no resol el problema ambiental que Bruseles tingue en conte per a finançar un terç de la construccio dels transvas Xuquer-Vinalopo. Aixina ho indicà ahir el rector emerit de l’Universitat d’Alacant Antonio Gil Olcina, al destacar que l’Unio Europea (UE) aportà 120 dels 400 millons d’euros que ha costat fins ara el transvas per a atendre les necessitats hidriques i, especialment, per a resoldre el problema ambiental que supon l’actual sobreexplotacio dels aqüifers de l’alt Vinalopo.

No obstant, la negativa dels llauradors alacantins a utilisar l’aigua procedent d’esta presa al considerar-la de mala calitat, pese a ser la mateixa que rega les terres de la Ribera, posa en entredit que el citat transvas servixca per a que els regants d’Alacant deixen de sobreexplotar els aqüifers del Vinalopo, que corren en l’actualitat un serio risc. Per tant, unicament un acort entre regants valencians i alacantins salvarà esta inversio millonaria.

http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-unio-llauradors-ve-serio-peligro-trasvase-jucar-vinalopo-pide-dejar-trabajar-expertos-20141001114316.html

Estat Valencià i Esquerra Valenciana van signar ahir un Acord d’Agermanament

imagesestatvalenciaboM

Esquerra Valenciana, partit actualment integrat dins del Bloc Nacionalista Valencià, i Estat Valencià, ambdues organitzacions membres de COMPROMÍS, reconeixent-se mútuament la seua plena sobirania política, fan públics els següents

Acords d’Agermanament:

1 – Ambdues organitzacions es reafirmen en els acords i documents signats conjuntament fins data de hui, singularment els de la Plataforma Republicana Sobirania Valenciana, que reconeixen i suposen una base conceptual i estratègica comuna suficient de mínims sobre la qual establir un treball cooperatiu i conjunt entre Estat Valencià i Esquerra Valenciana, tant dins de la coalició COMPROMÍS com en les actuacions externes que es puguen desenvolupar.

2 – Ambdues organitzacions declaren la seua plena disponibilitat i voluntat per organitzar un Pol Independentista d’Esquerres, dins de la coalició COMPROMÍS, sumant voluntats militants, tant dels membres dels dos partits com d’altres i independents, per impulsar una estrategia i un treball comú a favor de la Sobirania i la República Valenciana des d’una perspectiva d’esquerres i republicana.

3 – Ambdues organitzacions acorden treballar conjuntament per facilitar la incorporació a COMPROMÍS de sectors organitzats o no de l’independentisme valencià d’esquerres, així com per ampliar les bases socials i polítiques del mateix.

4 – Ambdues organitzacions acorden, per tal de dur a terme l’anteriorment exposat, el nomenament d’un Comité d’Enllaç entre Esquerra Valenciana i Estat Valencià, al qual es podran incorporar altres organitzacions que s’integren en el present Acord d’Agermanament en el futur i que de forma consensuada els hui signataris accepten com a noves parts. El Comité d’Enllaç estarà conformat per dos membres de cada partit integrant de l’acord i funcionarà per consens.

5 – Les decisions del Comité d’Enllaç seran presses per consens, i validades per les Assemblees i/o òrgans de decisió de cada partit, i vincularan el conjunt de l’acció política tant d’Estat Valencià com d’Esquerra Valenciana, per tant ambdues organitzacions mantenen la seua sobirania política i la seua autonomia d’acció i pensament polític, ideològic i estratègic.

En Alfafar, a 25 d’Octubre de 2014

ESTAT VALENCIÀ