‘EL BRILLO DE LA CERAMO: UN ESFORÇ COL·LECTIU, NASCUT DE LA PASSIÓ I EL RIGOR’ ESCRIT D’ANTONIO MARÍN SEGOVIA

Si hi ha un protagonista inicial i actual, amb passió i rigor, motor incansable de la reivindicació popular en defensa del patrimoni artístic valencià, aquest té un nom: Antonio Marín Segovia amb el Cercle Obert de Benicalap que ell va impulsar en la solitud, ara ja fa molts anys.
[ANNA notícies]

El Brillo de la Ceramo: un esforç col·lectiu, nascut de la passió i el rigor
escrit d’Antonio Marín Segovia
La passió i el rigor -tan hàbilment combinats per entitats com a Cercle per la Defensa i Difusió del Patrimoni Cultural, APIVA i CaminArt-, han aconseguit que en aquests últims anys, la societat valenciana comence a conèixer i apreciar el Patrimoni Cultural des d’una nova òptica, lluny dels púlpits universitaris i el patit i recurrent cultiu de la nostàlgia.
Ningú pot negar avui dia, que en l’agenda de les organitzacions polítiques i de les respectives institucions públiques i d’algunes fundacions privades valencianes, es troba ja la necessitat de rescatar de l’oblit i la ruïna, destacats emblemàtics conjunts industrials, residencials i rurals.
I tot açò ha sigut fruit de la coordinació i bon fer de diverses persones i col·lectius, que han tingut una visió global a l’hora de divulgar, defensar i denunciar espolis i negligències.
Arran del judici del Jardí de Monforte, vaig tenir la gran fortuna de conèixer a César Guardeño, Esteban Longares i Diana Sánchez, establint-se una entranyable col·laboració i amistat, doncs hi havia un motiu que ens animava a tots a conjuminar esforços i intercanviar experiències, amb l’objectiu de sensibilitzar als responsables institucionals, a fi de rescatar de la ruïna diversos béns culturals de gran rellevància, sense importar la seua ubicació geogràfica.
La magistral labor divulgativa de Diana Sánchez, unida a les tasques pedagògiques empreses per la cooperativa CaminArt i les denúncies a peu de carrer iniciades per la Ruta del Despilfarro, unida a la intensa i professional labor de denúncia administrativa, que tan encertadament segueix duent a terme César Guardeño, han suposat un gir decisiu i un canvi de mentalitat en les institucions i en la pròpia societat valenciana, doncs han aconseguit que el Patrimoni Cultural no es contemple com un simple exercici nostàlgic o un refugi per a diletants.
Seria una neciesa imperdonable no reconèixer de manera ferma i sense ambigüitats , el decisiu paper que han protagonitzat les esmentades persones i els citats col·lectius cívics, a l’hora de defensar un Patrimoni Cultural que ens pertany, a tots i a les generacions futures.
L’estrena el dia 23 de febrer de 2016 de  “El Brillo de la Ceramo“, és la culminació d’un enorme treball de recerca i denúncia, on hi ha molts protagonistes, alguns anònims i uns altres molt coneguts.
Servisca la present reflexió com un merescut homenatge a tots les persones, col·lectius i institucions, que han contribuït al fet que ara puguem afirmar, que hi ha possibilitats de poder gaudir molt ràpid d’aqueixes petjades culturals i artístiques en tota la seua esplendor.
La nostra memòria col·lectiva i el nostre patrimoni cultural s’enforteixen i multipliquen quan som capaços de treballar conjunta i col·lectivament, centrats en un objectiu lloable… i sempre des de la passió i el rigor més exquisit.
És necessari donar la benvinguda a la iniciativa de la web serie dedicada a l’antiga fàbrica de teules i maióliques La Ceramo de Benicalap, impulsada pels referits col·lectius i amb la col·laboració d’Alberto Rey Proyectos, sent evident que tindrem aviat noves iniciatives i reportatges, dedicats a difondre el nostre abundant llegat històric, artístic i ambiental.
Antonio Marín Segòvia
Portaveu de l’ACR Constantí Llombart

ELS VERDS-PV RATIFIQUEN L’APOSTA PER LA CONFLUÈNCIA VALENCIANISTA, D’ESQUERRA I VERDA

Joan Francesc Peris: “Totes les forces polítiques valencianistes que defensen la sobirania política del País Valencià hauríem d’haver anat junts a les eleccions i ara no estaria Compromís al Grup Mixt”

RedactaVeu / Vinaròs| Diumenge, 21-02- 2016 
El portaveu d’Els Verds del País Valencià, Joan Francesc Peris, ha efectuat declaracions -en finalitzar la reunió de l’Assemblea de País d’Els Verds que ha tingut lloc a la ciutat de Vinaròs- en les què ha manifestat que Els Verds del País Valencià han ratificat “la seua aposta política per la conformació d’una àmplia plataforma de confluència valencianista on els eixos estratègics que la conformen siguen la sobirania energètica, alimentària, fiscal, econòmica i política, des del reconeixement del País Valencià com a nacionalitat històrica i amb el dret a ser considerat com a subjecte polític”.
Peris ha senyalat que “malgrat l’escàs resultat de la coalició Ara, País Valencià -en les passades eleccions generals del 20D-, en el debat polític, que era necessari per a obtenir grup parlamentari propi per al poble valencià, sí ha estat clar que si eixe dret no es guanya en les urnes valencianes no te l’atorguen a Madrid. Per a tenir un grup propi, totes les forces polítiques valencianistes que defensen la sobirania política del País Valencià hauríem d’haver anat juntes a les eleccions i ara no estaria Compromís al Grup Mixt. Existiria un grup parlamentari valencianista, tal i com el tenen les forces nacionalistes basques i catalanes”.
El portaveu d’Els Verds del País Valencià ha manifestat que “des d’ara és hora de superar vells debats i anar conformant una àmplia confluència de persones, organitzacions socials, culturals, cíviques i polítiques que generen una proposta global alternativa per al País Valencià que volem per al segle XXI, el seu redreçament econòmic, social, cultural i ambiental, on la sobirania que es reclame no siga sols la fiscal, sinó també la sobirania alimentària, energètica i política. Som una nacionalitat històrica que té el dret a decidir el seu futur, a construir-lo”.

ENRIC MORERA NO DESCARTA OPTAR A LA REELECCIÓ I ASSEGURA QUE CAP DELS ALTRES POSSIBLES ASPIRANTS, MICÓ I CARBONELL, L’HAN TRANSMET LLUR INTENCIÓ DE PRESENTAR-SE

Enric Morera, líder del bloc: “El traje de Compromís se ha quedado pequeño y obsoleto: es irreversible avanzar”

Enric Morera, líder del Bloc, durant l’entrevista. EVA MÁÑEZ

El líder del Bloc no se descarta para optar a la reelección y asegura que ninguno de los otros posibles aspirantes, Micó y Carbonell, le han transmitido su intención de presentarse

22/02/2016 – Ximo Aguar | valenciaplaza

VALENCIA. El presidente de Les Corts y secretario general del Bloc, Enric Morera (Oliva, 1964), no rehuyó en el encuentro con Valencia Plaza los asuntos orgánicos relacionados con la formación que lidera. Así, aunque no se descartó para la reelección en el cargo, se mostró favorable a acotar incompatibilidades entre los puestos institucionales y los de dirección del partido.

Morera, además, profundizó en el futuro de Compromís, explicando su visión de una organización “unitaria, diversa, más democrática y que cuente más con la decisión de las bases”. Así, criticó en la entrevista el “patriotistmo de las siglas” y aseguró que, a su juicio, avanzar es “irreversible”.

-¿Cómo ve el próximo congreso del Bloc? Una de las grandes preguntas es si usted se presentará a la reelección…
-Yo participaré de la configuración de la nueva etapa y veremos cómo y de qué manera. Creo que el congreso será de renovación con componentes de experiencia. Va a ser un cónclave muy positivo.

-Se aprobó en el Consell Nacional la incompatibilidad de cargos orgánicos e institucionales pero esto debe ratificarse de cara al congreso. De ser así, usted no podría ser reelegido secretario general.
-Hemos de delimitar el ámbito de las incompatibilidades. Es evidente que los cargos ejecutivos de la dirección deberían tener una dedicación al 100%. Me parece bien porque hemos crecido mucho: la sensación es que el traje se nos ha quedado pequeño y hay que buscar uno más amplio. Ahí entran muchas posibilidades.

-Habrá escuchado algunos de los nombres que suenan para liderar como Rafael Carbonell y Àgueda Micó. ¿Por quién se inclinaría si usted no se presentara?
-Lo he leído en los medios pero nadie me ha comunicado que vaya a presentarse. He hablado con Àgueda y hemos decidido que sea la responsable en la gestión de las negociaciones de la posible investidura de Pedro Sánchez. Además, hemos hablado mucho con ella de visión de futuro respecto al camino que hemos de seguir pero no hemos comentado nada sobre esto.

-¿Y con Rafa Carbonell ha hablado de ello?
-No. La verdad es que si va a presentarse no me lo ha comentado. Él está en la Ejecutiva pero de este tema no me ha dicho nada y soy el secretario general del partido.

 EVA MÁÑEZ

-¿Hacia dónde va Compromís?
-Yo lo tengo muy claro: a ser el gran partido de los valencianos. Una organización unitaria, diversa, más democrática y que cuente más con la decisión de las bases. El Bloc está preparado, y lo hemos hecho, para avanzar a fórmulas que superen la situación de los partidos. Es lo que yo desearía porque el instrumento debe estar en las mejores condiciones y pienso que debemos pasar de la fórmula de coalición a lo que marcaban las normas y bases de hacer una organización unitaria y diversa que cuente con una gran demoracia interna. Ese es mi deseo pero no depende solo de mi voluntad o la del Bloc.

-¿Cree que debería cambiar el papel de Gent de Compromís porque existe un desajuste con ellos?
-Efectivamente. Entiendo su malestar perfectamente y opino que deberían tener un papel en igualdad de derechos y obligaciones que los militantes de los partidos que formamos parte de Compromís. Hay que recordar que son los segundos más importantes en número de afiliaciones. Por eso me inclino a avanzar en formas democráticas y superar el ámbito de los partidos.

 EVA MÁÑEZ

-¿Considera que el final del camino de Compromís puede ser el Bloc presentándose en solitario e Iniciativa y Oltra más cerca de Podemos? ¿Eso puede ocurrir?
-Creo en las organizaciones como instrumentos al servicio de ideas y de valores. No soy del patriotismo de las siglas, por eso estoy en condiciones de decir que me gustaría que Compromís fuera un único instrumento más democrático y participativo. Voy a trabajar en eso. Lo que hemos demostrado de facto es que hemos podido hacer grandes cosas bajo la fórmula de la coalición, dentro de la unidad en la diversidad. Hemos hecho cosas sorprendentes, que nadie ha hecho antes, como unas primarias abiertas a la ciudadanía desde una coalición. Lo que me preocupa es que no sigamos avanzando en ese camino y que exista una parálisis en lo que es la mejora del instrumento.

-¿Se refiere a las reticencias de Iniciativa y Verds en este avance que usted explica al ser más minoritarios que el Bloc?
-Entiendo que esto es irreversible y refugiarse en el patriotismo de las siglas no conduce a nada, solo a la parálisis.

-¿Cree entonces que es el final de una etapa?
-Como decía, el traje se nos ha quedado pequeño y obsoleto también en Compromís. No quiero hacer tres o cuatro pequeños trajes sino un gran traje más inclusivo, integrador y de todos.

L’INTERMINABLE VIA JUDICIAL. PLANTEGEN QUE L’IMPORT DEL MOSTREIG DE QUOTAPARTÍCIPS S’INCLOGA EN LA CONDEMNA EN COSTES

Plantean que el importe del muestreo de cuotapartícipes de la CAM se incluya en la condena en costas. Recurre la decisión de anular un estudio al no aportar nadie la provisión de fondos de los peritos

mercedes gallego |20.02.2016 | 05:54 | INFORMACIÓN
Plantean que el importe del muestreo de cuotapartícipes se incluya en la condena en costasEl abogado de cerca de un millar de afectados por la compra de cuotas de la caja plantea una alternativa, incluirlo en las costas.
No le parece bien a Diego de Ramón, el abogado que como acusación popular representa en la Audiencia Nacional a cerca de un millar de afectados por la compra de cuotas participativas de la CAM, que la juez que instruye el proceso por la emisión y comercialización de estos productos haya desistido de que se haga un muestreo sobre el perfil de los compradores. Una decisión que la magistrada acaba de comunicar a las partes después de que ninguna se haya avenido a aportar parte o la totalidad de los 10.000 euros que han solicitado como provisión de fondos los peritosdesignados por el Colegio de Economistas para realizar el informe.
De Ramón ha presentado un recurso contra el auto de la magistrada Carmen Lamela en el que informaba del desistimiento de la prueba, una diligencia que él considera básica para probar que sus clientes no sabían en realidad lo que estaban comprando cuando la CAM les vendió las cuotas con el objetivo de obtener la liquidez que necesitaba y sin tener en cuenta los escasos conocimientos financieros de la mayoría de los clientes que compraron estos valores, sin valor alguno en la actualidad.
En el recurso, el letrado murciano señala que «no pretende desconocer el derecho a la retribución del trabajo de dichos peritos» pero plantea para salvar el escollo de la provisión de fondos que los emolumentos se incluyan en la condena en costas del procedimiento. En el supuesto de que la magistrada persista en su idea de desistir en la realización del informe, De Ramón elevará el recurso en apelación a la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que será la que al final determine si se realiza o no la pericial.
Ante el problema suscitado por la falta de fondos para abonar el trabajo de los peritos, el fiscal señaló que «la pericia no ha sido propuesta por ninguna parte sino que ha sido acordada de oficio por el instructor, por lo que debería ser el propio instructor quien valorase la necesidad de conceder o no la provisión de fondos solicitada y, en su caso, determinase con qué medios se debe hacer frente a la misma».
La juez optó por desistir después de no tener respuesta tras trasladar la petición de los peritos a todas las partes personadas en la causa: la Fundación CAM y el Banco Sabadell, citados en este procedimiento como responsables civiles subsidiarios, y todos los investigados en la pieza principal (la que indaga el presunto falseo de las cuentas de la entidad) que son los mismos que los de esta causa, cuya acumulación a la primera acaba decidir la juez para evitar un «enjuiciamiento paralelo». En el proceso están imputados (ahora investigados) el último presidente de la caja, Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, y los exdirectores Vicente Soriano, Teófilo Sogorb, Francisco Martínez, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa.