Arxiu de la categoria: Comunicats

Posicionament de RV/PVE davant el ‘procés’ català

per a engrandir cliqueu damunt

RV/PVE davant el ‘procés’ català

 1. RV/PVE (República Valenciana / Partit Valencianiste Europeu), per les raons que a continuació exposem, dóna total suport a la decisió del Parlament català per a convocar el proper 1 d’Octubre del 2017 un Referèndum per decidir si els catalans –els residents de l’actual CAC– volen o no, esdevindre un Estat català sobirà en forma de  República catalana independent.
 2. RV/PVE entén que el Parlament català representa el poble català de la mateixa manera que el Parlament valencià representa el poble valencià, amb el ben entés que aquests estiguen formats per representants elegits de manera lliure i democràtica.
 3. En RV/PVE coincidim amb aquells que, com l’ex-president de la Generalitat catalana José Montilla en manifestacions que va fer en el seu moment, afirmen que el poble català, com qualsevol altre, s’autodetermina cada vegada que vota lliurement.
 4. Des del 1978, mitjançant eleccions i convocatòries lliures, el poble català ha estat donant suport a una Constitució, la del 78, sorgida d’un procés “singular, sui generis i heterodox” (Lucas Verdú: La singuralidad del proceso constituyente español. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1978 ) i, afegim, a una constitució espúria pels seus orígens al ser un producte concatenat, sense ruptura, de les lleis franquistes i, també, per la manera de com es va produir la seua redacció. Però la ‘heterodòxia democràtica’ del regim del 78 va esdevindre, d’alguna manera, ‘ortodoxa’ per l’anomenat i continuat ‘consens’ d’aquells que el varen acceptar, entre ells els representants majoritaris del poble català.
 5. En les darreres eleccions al seu parlament, el poble català de nou es va autodeterminar i va elegir una majoria absoluta parlamentaria que portava en el seu programa que si guanyaven encetarien un ‘procés’ per a trencar el ‘consens’ que des de 1978 havien mantingut amb el Reino de España i iniciarien la desconnexió amb l’Estat espanyol, per a proclamar la República Catalana.
 6. RV/PVE entén que si les majories parlamentaries catalanes eren legítimes quan decidien mantenir el ‘consens’ amb el regim d’origen espuri del 78, ara també han de ser legítimes si, per les raons que siguen, les noves majories han decidit, de manera lliure i democràtica, trencar eixe ‘consens’.
 7. RV/PVE entén que si el Reino de España, davant d’esta situació, reacciona de manera autoritària i dogmàtica com ho està fent –molt diferent a com en situacions semblants han reaccionat el Canada, el Regne Unit, Txecoslovàquia i, fins i tot, en processos com els dels Estats sorgits pel desmantellament de l’Imperi soviètic– ens demostrarà que el règim del 78 ha estat una farsa que sols es manté si –mitjançant el forçat ‘consens’, que ara ja sols compta amb el suport de l’esquerra funcionarial espanyola– s’accepten els interessos de les oligarquies de l’Espanya imperial que la volen, tots ells –ara ja de manera patètica–, eterna i indissoluble.
 8. RV/PVE, per tot l’anterior exposat, entén legítima la decisió del Parlament català per a convocar el proper 1 d’Octubre del 2017 un Referèndum perquè els residents de la CAC puguen decidir el seu futur. Com a sobiranistes valencians republicans solidaris amb els sobiranistes catalans republicans, manifestem el nostre total suport aquest ‘procés’.

Assemblea de República Valenciana / Partit Valencianiste Europeu
País Valencià / Comunitat Valenciana, d’Oriola a Vinaròs, 14 d’agost del 2017

Ens assabentem per l’Heraldo de Aragón que el BLOC signa un manifest de suport al Referèndum de l’1-O i que Compromís es nega a fer-ho

CHA firma con Bildu un manifiesto de apoyo a la autodeterminación catalana

El pacto –planteado por ERC y al que se suman BNG, Bloc y Puyalón, entre otros– lo sellaron en la sede de una asociación que pide la anexión de parte de Aragón

J. Morales/J. Alonso. Madrid/Zaragoza 17/09/2015 Los impulsores y los firmantes.

 Los impulsores y los firmantes. Foto Heraldo
Chunta Aragonesista ha firmado junto a EH Bildu y seis formaciones nacionalistas e independentistas “una declaración solidaria por las libertades del pueblo catalán”. En el acuerdo defienden que “la autodeterminación de los pueblos es un principio que desborda la legalidad de los Estados”. No es la primera vez que se juntan CHA y Bildu, que ya negociaron una posible coalición a las elecciones europeas. Esta vez ha sido para defender “el derecho de la nación catalana a decidir su futuro”.

La declaración –suscrita por el secretario de Relaciones Políticas de CHA, Juan Campos, con el conocimiento de la dirección del partido– carga contra “el Estado español” por sus “carencias democráticas” y por hacer uso de “prohibiciones y amenazas”. En el escrito, CHA, EH Bildu, Puyalón, Bloc Nacionalista Valencià, BNG, Més por Mallorca, Andecha Astur y Izquierda Castellana confían en que lo que suceda en Cataluña tras las elecciones “abra el candado” para que se respete “el derecho de nuestras naciones a adoptar libremente las decisiones que afectan a su futuro”. En el listado de apoyos llama la atención la ausencia del valenciano Compromís. Esta formación –también nacionalista de izquierdas y que comparte gobierno con el PSOE en su Comunidad– rechazó suscribir el polémico texto.

“Minorías étnicas y naciones”

Según informó este miércoles Bildu, el encuentro con CHA y el resto de fuerzas se celebró de forma simbólica en la sede en Barcelona del Centro Internacional de Izquierdas por las Minorías Étnicas y las Naciones (Ciemen), durante las celebraciones de la Diada del 10 de septiembre. Esta asociación no es precisamente una sede neutral, al menos para cualquier partido aragonés. El Ciemen es un ente financiado por la Generalitat de Cataluña que tiene como objetivo “hacer de los Países Catalanes una democracia libre y soberana del siglo XXI” y visualizar “que el país no es solo Cataluña sino también la Franja”, entre otros territorios.

El documento firmado censura que la Constitución “no resolvió adecuadamente las expectativas de los pueblos” y considera que en las elecciones “están en juego las libertades de los y las catalanas, pero también las posibilidades de nuestras naciones a adoptar libremente las decisiones que afectan a su futuro”.

“Carácter plebiscitario”

Los ocho partidos que firman la declaración indican además que certifican el “carácter plebiscitario y/o constituyente” de las elecciones del 27 de septiembre. Además, lamentan que “se ha imposibilitado manifestarse por medio de un referéndum”.

Campos, el dirigente de CHA que acudió a Barcelona para firmar el documento con Bildu, defendió que “los puntos de la declaración están dentro de nuestro ideario” y recalcó que “el derecho a decidir que defendemos no prejuzga el proceso catalán”.

Esta formación dejó claro que no se posicionan “a favor ni en contra de la independencia de Cataluña”. “Les toca a ellos decidir;es el pueblo catalán el que debe tener la fórmula jurídica válida para poder hacerlo”. Campos también recalcó que desde CHA “no están defendiendo la independencia de Aragón” y, añadió “no vamos a defender la de otros”.

“Es un partido democrático”

El dirigente nacionalista defendió la decisión de su partido de compartir una declaración conBildu. “Es un partido democrático que en sus estatutos ha renunciado expresamente a la violencia“, argumentó.

”’Chunta Aragonesista ha firmado junto a EH Bildu y seis formaciones nacionalistas e independentistas “una declaración solidaria por las libertades del pueblo catalán”. En el acuerdo defienden que “la autodeterminación de los pueblos es un principio que desborda la legalidad de los Estados”. No es la primera vez que se juntan CHA y Bildu, que ya negociaron una posible coalición a las elecciones europeas. Esta vez ha sido para defender “el derecho de la nación catalana a decidir su futuro”.

El SVR (Sindicat Valencià Republicà) denuncia discriminació per part del director de RR.HH del Consorci de Bombers


València, 31 de juliol de 2017
SR. DIPUTAT PRESIDENT.
Ximo Cunyà i Alcover, delegat del SINDICAT VALENCIÀ REPUBLICÀ en el Consorci, amb domicili per a notificacions en el meu centre de treball, davant de vosté compareix i com millor procedisca, diu:
Hem rebut un requeriment de documentació del seu director del RR.HH., Jose Ramón Bellver, que en la seua línia de treball, o siga, obstruint l’acció sindical d’esta organització, ens demana una documentació sense clarificar quina es.
Front a este requeriment fem les següents al·legacions:

 1. L’escrit de constitució de la secció sindical el presentarem el 29 de maig, i han esperat vostés set setmanes a enviar-nos el requeriment, impedint mentrimentres el normal funcionament de la secció sindical, entre altres no ingressant les quotes que els treballadors els dien.
 2. Ens demanen “certificació emesa per l’organ competent del Sindicat Valencià Republicà, degudament acreditat, de creació de la secció sindical i la designació de delegat sindical en el Consorci Provincial de Bombers de Valencia d’acord amb els Estatuts d’aquest sindicat.” Sense especificar eixos documents quin son, suposem que per a obstruir la nostra acció sindical.
 3. La LOLS diu: Artículo 8.1. Los trabajadores afiliados a un sindicato podrán, en el ámbito de la empresa o centro de trabajo:a) Constituir secciones sindicales de conformidad con lo establecido en los estatutos del sindicato.
 4. Els nostres estatuts diuen: Article 24. Drets dels afiliats. n) A constituir seccions sindicals en l’ambit de la seua empresa o centre de treball, de conformitat amb allò establit en l’article 8 de la llei orgànica 11/85.
 5. La direcció territorial de treball va ser notificada de la constitució de la secció sindical i nomenament de delegat en data 29 de maig i no ha emes cap disconformitat en el document, similar al del Consorci, copia del qual acompanyem com a document 1. ¿No sap la Direcció Territorial de Treball de la Generalitat lo que fa?
 6. Hem estat preguntant a altres seccions sindicals quins documents presentaren i tots feren el mateix que nosaltres.

Es per lo qual que, sol·licita:
L’ingrés immediat de les quotes sindicals com li han dit els treballadors i des de la data que li ho sol·licitaren així com el reconeixement dels drets que ens atorga la legislació; i si volen algun paper, concreten quin es i donen una copia del que presentaren els atres sindicats per a que els fem igual.
El que esperem obtenir de la seua amabilitat, aprofitant l’ocasió per a saludar-lo:

Ximo Cunyà i Alcover
SINDICAT VALENCIÀ REPUBLICÀ


 RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2017, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la  Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es disposa el depòsit i publicitat dels estatuts de l’organització sindical
denominada: Sindicat Valencià Republicà (SVR). [2017/4610]

L’Agència d’Emergències rep centenars d’al·legacions contra la reforma de la Llei de Bombers

La Agencia de Emergencias recibe cientos de alegaciones contra la reforma de la Ley de Bomberos

 El sector ya ha bautizado esta ley como la “Ley del Embudo” en referencia a un proyecto que desprofesionaliza y que excluye a los sindicatos mayoritarios del Gabinete Técnico para su reforma.

Centenares de alegaciones es lo que ha recibido la reforma planteada por la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Comunitat Valenciana a la conocida como Ley de Bomberos. Y es que hasta el pasado 13 de junio cualquier ciudadano podía plantear alegaciones o sugerencias a la modificación de la Ley 7/2011, que regula el funcionamiento de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana.

Este trámite de consulta, previo a las reformas de las leyes, ha pasado de ser un simple trámite burocrático, a convertirse en el medio que ha puesto de manifiesto la disconformidad de un colectivo de profesionales, que ve cómo se pierde, una vez más, la oportunidad de reforzar y profesionalizar los seis cuerpos de bomberos de la Comunitat en pro de favorecer una reforma que, según representantes sindicales consultados, plantea serias dudas legales cuando no roza la inconstitucionalidad en sus puntos más polémicos.

Exclusión de sindicatos

La reforma nace de la controversia antes de publicarse puesto que durante el proceso de elaboración y debate, el director de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Jose María Ángel Batalla, no ha contado con los representantes sociales de cada una de las provincias, según denuncian los sindicatos excluidos de la mesa técnica.

Según el sindicato CGT, “no se comprende el motivo de la exclusión, pues disponemos de la mayoría absoluta en el Consorcio de Bomberos de Alicante. No se nos ha permitido participar en el gabinete técnico a pesar de que la modificación de ley debe contar con la opinión de los trabajadores, representados por los sindicatos, según cita la Ley Orgánica de Libertad Sindical”.

Dicha circunstancia ha infundido entre los seis cuerpos de bomberos de las tres provincias valencianas, un sentimiento de no representatividad por parte de los actuales miembros del Gabinete Técnico que refuerza el rechazo de la plantilla a los términos en que se plantea la reforma de la Ley de Bomberos. Los diferentes sindicatos representativos de la comunidad, Confederacion General del Trabajo CGT, Intersindical Valenciana STAS, Sindicato de Policías y Bomberos SPPLB, Sindicat Valencià Repulblicà, Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana SEP y Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF han pedido su inclusión en el Gabinete Técnico para poder formar parte de las decisiones que se tomen y afecten a las seis plantillas de bomberos de la Comunidad Valenciana.

Dispensas anticonstitucionales e invasión de competencias

Las disposiciones que cuentan con mayor oposición se centran en las referidas a las titulaciones requeridas para el acceso a la escala de mando. Entre la avalancha de alegaciones enviadas se encuentran argumentos que avalan la circunstancia de que este proyecto normativo contradice, no sólo leyes estatales y de rango superior, como el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 y modificado posteriormente en 2015 sino normas autonómicas como las ley de Función Pública Valenciana u otras sobre régimen local que coinciden en la estructura funcionarial y las titulaciones como requisito exigido por la norma estatal.

La reforma planteada por la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se ha elaborado desoyendo el informe desfavorable al contenido que recoge la reforma y emitido por el propio Director General de Administración Local. Dicha modificación introduce una dispensa de titulación exigible para el acceso concreto al grupo B que el ejecutivo estableció con la adaptación de la Ley de Función Pública valenciana tras la modificación de la EBEP e inclusión de este nuevo grupo, recogido además en la Ley de Bomberos de 2011 . Dicha competencia corresponde al Ministerio de Educación y, según denuncian representantes sindicales, lleva invadiéndose desde 2011. Prueba de ello son los procesos judiciales abiertos por este mismo motivo y pendientes de juicio para finales de este mismo año por admitir que aspirantes sin la titulación exigida de Técnico Superior de Formación Profesional puedan acceder a la escala de mando encuadrada en grupo B de titulación, grupo que exige según normativa estatal y autonómica, su posesión.

El gran número de alegaciones recibidas forzó el pasado 19 de julio a la Agencia de Emergencias a solicitar informe a la abogacía del Estado sobre las modificaciones a la ley antes de tomar una decisión sobre las mismas.

La propuesta actual de la ASRE plantea la exención durante cinco años del requisito de disponer de una titulación profesional del Grupo B, exigencia que el anterior ejecutivo estableció con la publicación de la Ley de Bomberos en 2011. El motivo con el que la Agencia justifica dicha dispensa cuenta también con la oposición de la mayoría social puesto que plantea la obligación de poseer de forma específica la nueva titulación de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias como requisito de acceso para mandos, cuando las leyes actuales admiten cualquier titulación de Técnico Superior para funcionariado de grupo B.

 Desprofesionalización

Otra de las cuestiones que siembran el descontento de la plantilla es la creación de una nueva categoría profesional. La Disposición Transitoria Séptima de la propuesta de modificación, crea la figura de Cabo Base encuadrado en el grupo profesional C1, con idénticas funciones a la actual de Cabo, pero con diferentes requisitos de acceso e inferior remuneración, hecho que los sindicatos más representativos en el sector de las emergencias consideran una desprofesionalización del sector y la aplicación de otra dispensa de titulación encubierta e ilegal. El hecho mencionado ya se repitió hace unos años con la categoría de bomberos y acabo en los juzgados, dándose la razón a los demandantes.


Denuncian falta de compromiso de la Generalitat frente al intrusismo profesional de voluntarios , empresas privadas y otras administraciones

Los sindicatos denunciantes explican que “la ASRE debería saber que la formación académica específica de un puesto de trabajo, de la que debe disponer un empleado público en el momento de su acceso, es la que lo capacita para ejercer las funciones encomendadas al puesto de trabajo, y que cualquier dispensa de dicha formación no ha más que deteriorar la calidad de prestación de los servicios”.

Desde los diferentes sindicatos y asociaciones de los cuerpos de bomberos de la Comunitat Valenciana se ha puesto en manos de los gabinetes jurídicos las últimas decisiones y actos tomados por la ASRE por posible intrusismo en las competencias de los bomberos profesionales de la Comunidad Valenciana. De hecho estas mismas fuentes también aseguran que se tiene previsto pedir responsabilidades a las diferentes administraciones por la no defensa de las citadas competencias ante asociaciones de voluntarios, empresas privadas y otras administraciones. Representantes del sector se quejan de que “esta falta de compromiso en la profesionalización del sector ha sido la tónica general en los diferentes ejecutivos que se han sucedido en la Generalitat Valenciana”.


Nuevas titulaciones de formación profesional en Emergencias

El  Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales recogió con su publicación mediante Real Decreto en 2005, gran parte de las competencias que desarrollan los profesionales de las emergencias. Con su publicación, hace ya 12 años, se creó la Familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente, que dio paso al desarrollo normativo de las titulaciones de Formación Profesional de Grado Medio de Técnico en Emergencias y Protección Civil y Grado Superior, Coordinación de Emergencias y Protección Civil.

Los citados títulos ya se están impartiendo dentro de la oferta formativa profesional de la Comunitat Valenciana en cuatro centros educativos públicos, con lo que, según fuentes sindicales consultadas “el proceso de profesionalización del colectivo redunda en una mejor prestación del servicio, que en última instancia es el motivo que llevó a la Generalitat Valenciana a crear la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias”.

Una de las polémicas modificaciones, denunciada por la mayoría de sindicatos como ilegal, plantea como exigencia para acceder a la escala de mando, la posesión del Título de Técnico en Coordinación de Emergencias y Protección Civil.

No sólo la propia normativa que regula el título viene a establecer que no se regula profesión alguna sino que además, dicha exigencia, según versan las alegaciones presentadas, “estaría causando un perjuicio a la plantilla de los cuerpos de bomberos que, por un lado, ya ha cursado estudios de técnico superior en aras de cumplir con el requisito genérico de titulación que dicta la legislación vigente y ahora se ven obligados a cursar una titulación nacida en el año 2014, implantada hace tan sólo 1 año y ofertada por sólo cinco centros de estudios en toda España con escasa oferta de plazas.

Dicha titulación puede valorarse como mérito, circunstancia que ya se da en la Comunidad balear, siempre que se sigan admitiendo sólo titulaciones de Técnico Superior.

Prueba de las dificultades prácticas que se plantean para adquirir el requisito en los próximos 5 años es que tras la publicación de admitidos provisionales en ciclos formativos en la Comunitat este 11 de julio, no más de 10 bomberos de una plantilla de alrededor de 2000 efectivos, ha sido admitido en los estudios de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil.

COMUNICAT DE PER UN PROCÉS CONSTITUENT VALENCIÀ

banderesmercatCOMUNICAT de Per un Procés Constituent Valencià
Passat 9 d’Octubre, Diada Nacional dels Valencians, la policia espanyola requisava senyeres de lluita valencianes, les estrelades en roig o en blanc sobre franja blava, amb l’única raó “Que eixes banderes són independentistes”, durant la Processó Cívica, convocada per l’Ajuntament de València.
Passat 9 d’Octubre, Dia Nacional del País Valencià, participants en la manifestació convocada per la Comissió 9 d’Octubre a la Ciutat de València per la vesprada, resultaven agredits per grups feixistes, en acabar l’acte.
Lluny de ser episodis aïllats i inconnexos, ambdós responen a una sola motivació: la criminalització de l’independentisme i el sobiranisme valencià, tot conculcant la llibertat d’expressió i de manifestació. I tot això durant la Diada Nacional del Poble Valencià, Diada de festa i de reivindicació col·lectiva, en la qual amb aquests fets es pretén instal·lar la por a manifestar i expressar amb llibertat, alegria i rebel·lia la reivindicació patriòtica valenciana, del dret a decidir dels valencians, de la vindicació de la pròpia sobirania dels valencians.
Considerem els fets d’especial gravetat i formant part d’una estratègia d’ocultament dels símbols sobiranistes valencians, de les veus que clamen pel dret a decidir dels valencians, de repressió i criminalització del sobiranisme valencià, davant dels quals restar impassibles no és possible.
Davant dels fets, nosaltres, des de Per un Procés Constituent Valencià, manifestem la nostra solidaritat amb les persones i entitats que han sofert l’actuació repressiva i exigim l’esclariment dels fets i les responsabilitats que corresponguen, així com la pressa de mesures per a què mai més no es tornen a produir fets semblants.
Les senyeres sobiranistes valencianes, la reivindicació de la sobirania valenciana i del dret a decidir, no poden ser objecte de criminalització. Cap demòcrata pot girar l’esquena davant això.
Els valencians i les valencianes conquistarem la nostra pròpia llibertat, recuperarem la nostra sobirania, amb la fermesa i amb l’orgull, amb la determinació i la raó.
Avancem cap a la Sobirania Valenciana!
Per un Procés Constituent Valencià i per la República Valenciana!

adhesiuOK2