Arxiu de la categoria: Economía

L’ESTAT ESPANYOL VA APROFITAR LA CRISI PER A DESVALENCIANITZAR LA CAM, BANCAIXA, LES CAIXES RURALS I EL BANC DE VALÈNCIA.

Tots eren sabedors que la recuperació econòmica a la Comunitat Valenciana seria de les primeres a l’Estat. Era qüestió de temps i l’Estat espanyol es va aplicar per desvalencianitzar el sistema financer a la Comunitat Valenciana/País Valencià, en un període de confusió i debilitat política en que la divisió dels valencians, fomentada des de fora,  va propiciar l’atac de l’Estat hereu directe del decret de Nueva Planta del 29 de juny de 1707.Flashpib

INTERVENCIÓ DE VÍCTOR BAETA, PRESIDENT D’AIVCAM/NEM SABADELL A LA JUNTA D’ACCIONISTES DEL BANC DE SABADELL, 31 DE MAÇ DEL 2016

JABSab2016JABsab2016aIntervención de Víctor Baeta, presidente de AIVCAM/NEM Sabadell en la Junta de Accionistes del Banc de Sabadell, 31 de maç del 2016

Bona vesprada
Prenc la paraula en representació de  742.811 accions, en la seua majoria procedents de la Comunitat Valenciana i de la Comunitat Murciana, de xicotets i de grans accionistes com Rafael Miró delegades al NEM Sabadell i que amb les 200.000 de Mas Marsellés i les 100.000 de Josep M De Marfà vicepresident de NEM Sabadell, comptabilitzen més d’un milió d’accions amb un total de 1250 vots.

Com és tradicional en els darrers anys i des que  NEM Sabadell intervé, el nostre vot no serà massa favorable a molts punts que el Consell d’Administració proposen per a aquesta Junta d’Accionistes.

La nostra mirada sempre crítica té una raó d’origen: LA FALTA D’UNA SOLUCIÓ GLOBAL PER ALS IMPOSITORS CONSERVADORS DE L’ANTIGA CAM AMB QUOTES PARTICIPATIVES, quotes que gràcies a l’amic ‘socialista’ el senyor Miguel Angel Fernàndez Ordóñez lis va fer el favor als ‘compradors’ (entenguen l’eufemisme) de la CAM, un ‘favor’ no sabem si per ser vostès correligionaris seus, per a  deixar les quotes fora del Banc Sabadell i que encara resten en l’actualitat en el límbo jurídic.

Com vostés ja sabran, perquè per contractar advocats i investigadors de segur per això si que tenen diners, que AIVCAM (Associació d’Impositors Valencians de la CAM) està pendent de la resposta a la petició feta al Comité de Peticions del Parlament Europeu , amb número de registre 0856/2015,  amb l’objectiu que la Comissió Europea indique a les autoritats europees i espanyoles que allibere al Banc Sabadell perquè puga compensar als impositors de perfil conservador convertits en accionistes al seu pesar, en haver-los endossat, amb el silenci dels supervisors, quotes participatives de manera heterodoxa.

També sabran que AIVCAM també s’ha dirigit a les Corts valencianes amb una petició als grups parlamentaris perquè es faça compliment del Dictamen de la Comissió d’Investigació de la CAM en allò que respecta a les quotes participatives. La resposta ha estat favorable per part dels grups i de la Presidència de les Corts i en breu tindrem notícies.

Han de saber vostès que no anem a rendir-nos mentre no es done una solució global a aquesta ignomínia que perdura feta als impositors conservadors de la CAM, i als que vostés tan deuen, entre altres coses el que puguen gaudir dels seus actuals sous.

Dit això passem a les preguntes sobre els punts de l’ordre del dia. En aquesta ocasió serem breus. Sols tractarem sobre tres punts.

Proposta BSABComentari NEM Sabadell
 PUNTO CUARTO.- Modificación estatutos sociales articles 38 i 39
 Tendrán derecho a asistir a las Juntas Generales los accionistas titulares de 1.000 acciones debidamente registradas.Açò implica la necessitat de comptar amb 200 accions més de les que fins ara són necessaries per a poder tenir 1 vot.Indica açò la pèrdua de valor de capital social de les accions?Abans 800 accions suposaven 100 euros de capital social i donaven dret a 1 vot.Ara són 1.000 les accions que suposen 100 euros de capital social?.La pèrdua de valor de l’acció és notable. Implica perdre drets.No acceptem la proposta
PUNTO OCTAVO.- Aprobación de un incentivo complementario a largo plazo basado en el incremento del valor de las acciones de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima para los Consejeros Ejecutivos, la Alta Dirección y otros directivos del Grupo Banco Sabadell.
 “El Incentivo es de voluntaria adhesión por parte de los beneficiarios, y su percepción está condicionada a que exista una revalorización efectiva del valor de las acciones; en caso de disminución del valor, no se genera derecho económico alguno para el beneficiario”……És un detall que diguen que si hi ha disminució del valor de l’acció no es genera dret econòmic algun per al benefici.Açò faltava, no els sembla?.Si no es penalitza a aquest col·lectiu quan l’acció del Banc baixa de forma important i els accionistes perdem patrimoni, com ha ocorregut últimament,Preguntem:Per què es premia quan l’acció puja?Per ventura la baixada no és culpa de ningú i la pujada ocorre gràcies a aquest col·lectiu?

Els accionistes no podem acceptar aquest sistema de retribució pel qual paguem quan puja l’acció i ningú ens compensa quan baixa.

 “Asimismo, la percepción del Incentivo se condiciona al cumplimiento por elBeneficiario de los objetivos individuales de desempeño establecidos, a la ausencia de incumplimientos graves de normas internas que sean de aplicación al beneficiario; y al mantenimiento ininterrumpido de la relación de servicios que le une con alguna de las entidades que forman el grupo de Banco Sabadell.”…és a dir els van a premiar per complir amb la seua obligació.La condició d’alt executiu es rep sense oposició, solament per mèrits, a dit, i comporta unes altes remuneracions i unes obligacions d’objectius a complir.Si no es compleixen els objectius s’hauria de perdre el dret a la condició d’alt executiu i les altes remuneracions que porta aparellat el càrrec.Quan baixa l’acció som els accionistes els que perdem patrimoni mentre paguem les despeses del banc entre els quals es troben les altes remuneracions.
El Consejo de Administración entiende que el Incentivo a implantar contribuye a alinear los intereses de los accionistas y los objetivos de negocio del Banco, y que su configuración como incentivo plurianual contribuye a incentivar la consecución de objetivos a largo plazo y la permanencia y fidelización del personal clave del Banco, constituyendo un mecanismo eficaz de retención de los mejores profesionales.”…A part de les altes remuneracions que perceben han de donar-los quasi un 50% més perquè es queden?A tots?Açò ens fa pensar que tenen contractades unes persones que segons diuen vostès sembla ser que poden anar-se amb la competència si els ofereixen una mica més de diners.Açò és incomprensibleEns estan dient que tenen contractades a persones poc compromeses amb l’empresa i la seua cultura, poc fiables en la seua lleialtat a la mateixa i només lleials als diners?No és la idea que tenim de grans professionals. Així no s’alcen les bones empreses.

Els recordem que no considerem acceptable, encara que siga legal, que els executius inclosos en el col·lectiu especial puguen arribar a cobrar en retribucions variables fins a un 200 per 100 de la seua retribució fixa, especialment si és en funció d’una pujada de l’acció.

Considerem que en aquest moment i davant la gran baixada de l’acció que estem patint els accionistes, no haurien de ni tan sols presentar aquest punt a aprovació que entenem com una fàcil forma per a vostès de guanyar molts diners a costa dels accionistes.

Per tot açò considerem que aquest punt no ha d’aprovar-se i que el sistema de la retribució extra en funció de la pujada de l’acció ha de paralitzar-se fins que l’acció recupere els seus nivells de valor.

Res més, he parlat en nom de les persones, que una vegada més, m’han delegat el seu vot, raó per la qual m’he desplaçat hui ací.

Moltes gràcies per la seua atenció.
Demane que conste aquesta intervenció en l’acta d’aquesta Junta General.

LAS ‘TITULACIONES’ ARRIBEN A LA PREMSA…

Document presentat a tots els grups municipals  i al Il·lustríssim Alcalde de l’Ajuntament de València sobre TITULIZACIONES DE HIPOTECAS Y DESAHUCIOS QUE PROMUEVEN LOS BANCOS EJECUTANDO HIPOTECAS QUE FUERON TRANSFERIDAS A FONDOS DE TITULIZACIÓN i que la Coordinadora per la República Valenciana insta a que es lliure en altres ajuntaments des d’Oriola a Vinaròs. 

buitreLliurats a tots els grups polítics de les Corts valencianes i de l’Ajuntament de València les peticions de la Coordinadora per la República Valenciana

LA MESA DE LES CORTS TRANSMET ALS GRUPS PARLAMENTARIS LA PETICIÓ DE LA COORDINADORA PER LA REPÚBLICA VALENCIANA

corts5
Document presentat per la Coordinadora per la República Valenciana a tots els grups parlamentaris presents a les Corts Valencianes i al seu Molt Excel·lent President sobre EL COMPLIMENT DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ DE LA CAM EN ALLÒ QUE RESPECTA A LES QUOTES PARTICIPATIVES. Per llegir-los cliqueu damunt dels titulars

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D’ACCIONISTES DEL BANC SABADELL. DELEGACIÓ DE VOT.

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA ACCIONISTES. 31 marzo 2016

El Consell d’Administració de Banc Sabadell ha convocat Junta General Ordinària d’Accionistes para las 18.00 h del 31 de març de 2016, en las instalacions de la Fira de Sabadell, en carrer Tres Creus, 202 (entrada por la plaça de la Sardana), de Sabadell.

> Orden del día
 Propuestas de acuerdo que se someten a la aprobación
de los accionistas
 Número total de acciones y derechos de voto
 Documentación a disposición de los accionistas

 Información al accionista:
– Derecho de información
– Representación en la junta
 Delegación electrónica del voto
 Formulario- tarjeta de asistencia y delegación de voto

JUNTA D’ACCIONISTES BANC SABADELL (31 març 2016) Per a delegar el vot a VÍCTOR BAETA SUBIAS amb DNI:36.487.826-M ompliu la pestanya C d’aquesta manera (la imagen adjunta corresponde a la Junta del 2014, parecida a la del 2016)

delegacion2

+info 650 537 213  www.nemsabadell.eu

PLE EN LA REUNIÓ-TALLER D’ALDAIA SOBRE TITULIZACIONES

Ple en la Reunió-Taller d’Aldaia (L’Horta València) sobre Titulizaciones, amb moltes preguntes dels assistents i respostes molt precises dels advocats convidats.
sala3

Document presentat a tots els grups municipals i al Il·lustríssim Alcalde de l’Ajuntament de València sobre TITULIZACIONES DE HIPOTECAS Y DESAHUCIOS QUE PROMUEVEN LOS BANCOS EJECUTANDO HIPOTECAS QUE FUERON TRANSFERIDAS A FONDOS DE TITULIZACIÓN i que la Coordinadora per la República Valenciana insta a que es lliure en altres ajuntaments des d’Oriola a Vinaròs.

CONTRA LA MARGINALITAT: PARTITS VALENCIANS DE DRETA, DE CENTRE O D’ESQUERRA!!!

Plorar ja no serveix…  mai ha servit. Els valencians, d’Oriola a Vinaròs, hem de defensar-nos, hem d’organitzar-nos, hem de revoltar-nos.
Els valencians, d’Oriola a Vinaròs, necessitem partits nostres, partits valencians de tot el ventall ideològic, ja siguen de dretes, de centre o d’esquerres, però VALENCIANS!!! Partits amb les direccions a casa nostra, que defensen els interessos valencians, davant l’Estat espanyol i la UE; partits que no siguen delegacions d’altres, partits sense intermediaris que sols serveixen per a millor neutralitzar-nos, marginar-nos i espoliar-nos.
(…)
Amb la possible desaparició del PPCV caldrà que sorgisca un partit valencià que represente als sectors econòmics que fins ara confiaven en el PPCV.
(…)
Respecte al  PSPV, aquesta delegació del carpetovetònic PSOE,  ha d’esdevindre com la coalició Compromís, que és l’única formació institucional actual, valenciana i només que valenciana.
(…)
Respecte als partits emergents que han aterrat mediàticament a la Comunitat Valenciana i que s’han introduït en les nostres cases a través de les televisions madrilenyes, són les enganyifes neó-dinàstiques per recollir els vots descontents del PPCV i PSPV i poder així, des de Madrid, continuar rient-se i pixant-se damunt dels valencians, des d’Oriola a Vinaròs.
corredor2