Arxiu de la categoria: Patrimoni valencià

El CELS proposa celebrar en els pobles dels Serrans la seua Carta Puebla

Reunió de la Junta Directiva del CELS

El CELS proposa celebrar en els pobles dels Serrans la seua Carta Puebla. Insta als ajuntaments que promoguen guardons i premis ciutadans amb motiu de la seua data de naixement com a localitat

El Centro de Estudios la Serrania ha remès als ajuntaments de les localitats de les quals té constància, un escrit instant a aquestes municipalitats a celebrar la data en la qual, segons el Llibre del Repartiment de Jaume I, va ser concedida Carta de Població.
Es proposa que amb motiu d’aquesta efemèride, la ciutat es vista de gala per a commemorar la data en què, aquells ciutadans i ciutadanes, es van veure honrats amb la carta de població, un text pactat per a fixar les noves condicions que arreplegaven obligacions, serveis i prestacions de la nova situació.
D’aquesta manera, segons el CELS, s’insta al fet que almenys l’alcalde, emeta i dicte un Bàndol, recordant aquesta efemèride, que durant tant temps ha passat desapercebuda. Però a més, si fóra possible, s’apunta la conveniència de convocar un ple extraordinari, a fi de posar en valor la citada data, en la qual els pobles de la Serrania van entrar a formar part de l’Europa del segle XIII.
En cas de celebrar-se aquest ple, s’ha proposat que en el mateix, intervinguen els grups polítics municipals i quantes associacions, grups i entitats tinguen a bé dirigir unes paraules als assistents, amb motiu de l’efemèride.
Així mateix, s’apunta, com a suggeriment, l’establiment d’uns guardons ciutadans per a reconèixer públicament la labor d’alguna persona o entitat en favor de la població, des de qualsevol sector en què es treballe. En aquest sentit, s’aconsella realitzar aquesta mirada des de tres categories diferents: arts lletres i cultura; ciència tecnologia i medi ambient; societat i concòrdia.
D’aquesta manera, el CELS, pretén que les poblacions de la comarca de la Serranía, afegisquen un motiu més de celebració, tenint en compte que la data de naixement i la Carta de Població del segle XIII, suposa una efemèride digna de ser tinguda en compte.
SECRETARIA DE COMUNICACIÓ DEL CELS

Qui són els responsables de la ruïna del Xalet del Rosal o de Garín a Burjassot?

Xalet del Rosal o de Garín, un ben cultural sense catalogar i en ruïnes gràcies al comportament negligent i la desídia del seu legítim propietari i de l’Ajuntament de Burjassot – Fotografies d’Antonio Marín Segòvia.
per a engrandir les imatges cliqueu damunt d’elles
Per què l’Ajuntament de Burjassot no exigeix el compliment de l’Article 180 de la LOTUP al propietari legítim del Xalet del Rosal o de Garín?
ARTICLE 180. DEURE CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ I INSPECCIÓ PERIÒDICA D’EDIFICACIONS, DE LA LLEI 5/2014, DE 25 DE JULIOL, DE LA GENERALITAT, D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I PAISATGE, DE LA COMUNITAT VALENCIANA, està en l’obligació i el deure legal de MANTENIR-LA EN CONDICIONS DE SEGURETAT, SALUBRITAT, ORNAT PÚBLIC I DECOR, REALITZANT ELS TREBALLS I OBRES NECESSARIS PER A CONSERVAR O REHABILITAR EN ELLS LES CONDICIONS IMPRESCINDIBLES D’HABITABILITAT, SEGURETAT, FUNCIONALITAT O ÚS EFECTIU QUE PERMETRIEN OBTENIR LA LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA D’OCUPACIÓ PER A la DESTINACIÓ QUE ELS SIGA PROPI. També tenen aquest deure els subjectes obligats conforme a la legislació estatal sobre rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.
cliqueu damunt per a veure els resultats de les eleccions locals del 2015