Arxiu de la categoria: Política estatal

Polèmiques entre espanyols (bascs i valencians) comunitaris.
Al català Puigdemont el deixem a banda perquè vol deixar de ser-ho (espanyol)

Cobrar por ser españoles


¡Milagro, milagro! El baranda de la Comunidad Valenciana ha visto la luz de la financiación territorial y ya no piensa que los ciudadanos de la CAV y Navarra son unos morrudos que viven a cuenta del sudor de los sufridos españoles. Gracias a la intercesión del lehendakari —¡Santo súbito!—, Ximo Puig salió de Ajuria Enea predicando que el Concierto (y entendemos que también el Convenio) no tiene nada de injusto ni es insolidario. Es verdad que, aún un poco apegado a su fe antigua, sostuvo que la prueba de la bondad del régimen propio está en que cabe en la Constitución española.
Le perdonaremos la minucia en atención a la rápida enmienda de su comportamiento anterior. Eso sí, a modo de penitencia, le sugerimos que haga labor de apostolado con su vicepresidenta, Mónica Oltra, que desde que se firmó el acuerdo sobre el Cupo no ha parado de soltar cargas de profundidad tiñosas. Y en las mismas anda el compañero de Oltra en Compromís, Joan Baldoví. Quién iba a sospechar que un tipo generalmente tan razonable, militante del Bloc Nacionalista Valencià, esté tan ofuscado con el supuesto privilegio. ¿Se ha parado a imaginar qué habría ocurrido en su Comunidad, donde se han batido récords siderales de mangoneo, si hubieran tenido que recaudar impuestos?

Claro que, en orden a decepciones, a este servidor le ha resultado especialmente doloroso, aunque nada sorprendente, que Carles Puigdemont haya escupido que hay españoles que cobran por serlo. Con amigos así, quién necesita enemigos. Qué reveladora, por cierto, la ovación que le han dedicado al president los notables del terruño que ustedes están pensando.

Quizás también le interese:

Tierra Aragonesa es suma al Pacte Federal

NOTA DE PREMSA, 30 d’abril 2017
TERRA ARAGONESA SE SUMA Al PACTE FEDERAL

La COORDINADORA ESTATAL DE PARTITS REPUBLICANS, s’ha reunit aquest dissabte, 29 d’abril, en el centre Cívic Delícies de Saragossa.
En l’ordre del dia s’ha debatut el document presentat per la COORDINADORA VALENCIANA que porta per nom:
PROPOSTA DE PACTE FEDERAL REPUBLICÀ
Un pacte per a instaurar la República en tots els parlaments de l’actual Regne d’Espanya.
Un document obert al que, en la reunió, s’ha sumat Tierra Aragonesa, representada per Chabier Vecilla. Amb aquesta incorporació al Pacte Federal Republicà, són ja cinc els partits republicans de la COORDINADORA que ho han assumit.
Igualment, la COORDINADORA DE PARTITS REPUBLICANS ha rebut una comunicació del COL·LECTIU Al SERVEI DE LA REPÚBLICA (ASR) on s’expressa “simpatia per l’esforç per aconseguir unitat d’acció per a construir la República que representa la coordinadora i pel rescat del concepte clàssic de PACTE FEDERAL REPUBLICÀ, sense el qual no es pot pretendre parlar amb serietat d’una reestructuració federal de l’estat”, segons han expressat.
La COORDINADORA ha tornat a nomenar a Josep Velasco d’ENV i Ana Merino d’Unió Republicana de Madrid, com a moderador i secretari d’actes respectivament.
Per a la pròxima Coordinadora, prevista per a mitjans  de juny, s’han proposat dos llocs: Guadalajara o Astúries.
+INFO: www.coordinadorarepublicana.org
Gabinet de premsa de la CEPR · contacto@coordinadorarepublicana.org

SEGONA COORDINADORA ESTATAL DE PARTITS REPUBLICANS, DISSABTE 29 D’ABRIL A SARAGOSSA

NOTA DE PREMSA, 27 d’abril 2017

SEGONA COORDINADORA ESTATAL DE PARTITS REPUBLICANS, DISSABTE 29 D’ABRIL A SARAGOSSA
Els partits Unión Republicana, Esquerra Nacionalista Valenciana (ENV), Tierra Aragonesa (TA), Acción Republicana Democrática Española (ARDE), República Valenciana / Partit Valencianiste Europeu (RVPV), Acción Republicana de Guadalajara, Bloque Aragonés i Sobirania i República, partits que constituïxen la COORDINADORA ESTATAL DE PARTITS REPUBLICANS, han convocat llur segon encontre este pròxim dissabte 29 d’abril del 2017, a las 11:30, en el Centro Cívico Delicias, avda Navarra, 54 de SARAGOSSAZARAGOZA.
A l’ordre del dia està plantejat debatre el document:

Proposta de pacte federal republicà

Un pacte per a instaurar la República en tots els parlaments de l’actual Reino de España
que la COORDINADORA VALENCIANA DE PARTITS REPUBLICANS, amb vocació de constituir en el futur pròxim electoral una COALICIÓ per a guanyar el Parlament valencià per a la causa republicana, va discutir i aprovar en la seua darrera reunió a Segorbe- Castelló i que presenta per a la seua discusió i aprovació, en este segon encontre estatal.
+INFO: www.coordinadorarepublicana.org
Contacte: info@coordinadorarepublicana.org
Gabinet de premsa de la CEPR

MANIFEST REPUBLICÀ, 14 d’Abril del 2017

MANIFEST REPUBLICÀ
14 d’Abril del 2017
dels partits republicans sotasignats

En aquesta emblemàtica data del 14 d’Abril, els partits republicans que coosignem aquest escrit, mirem al futur però no deixem de valorar el passat i el present. I ho fem dirigint-nos a tots els demòcrates, súbdits del Regne d’Espanya, es consideren republicans o no, siguen de dretes o d’esquerres, amb creences religioses o sense elles, amb identitats culturals diverses i siguen els que siguen els subjectes de sobirania al que aspiren a ser lleials.

Ens dirigim a tots els demòcrates que per sobre de diferències ens uneix el ser súbdits d’un Estat que té la seua última data de reelaboració jurídica (la primera va ser en 1812), en el retocat decrete nº 138, publicat el 30 de setembre de 1936, de l’auto denominada Junta de Defensa Nacional dels generals revoltats el 18 de juliol d’eixe any, autèntic subjecte, aquesta Junta, del poder constituent actual. Des de llavors i amb una sèrie de lleis concatenades, sense cap mena de discontinuïtat, entre elles:

– Llei de 7 de juny de 1947 per la qual Franco restaura la monarquia;

– Llei de 22 de juliol de 1969 per la qual es designa a Juan Carlos com a successor del Dictador

s’ha arribat a l’actual i última llei fonamental publicitada com a Constitució del 78 pels que la van consensuar. En aquests vuitanta anys el règim ha disposat de tres ‘Caps d’Estat’ a-democràtics, no electes democràticament: Franco, Juan Carlos de Borbó i Felipe de Borbó.

Açò és el que ens uneix a tots els demòcrates: formar part d’un Estat, l’actual Regne d’Espanya, que sense precedents en l’Europa democràtica, té un origen espuri.

Encara que no ens enganyem. Reconeixem la realpolitik dels súbdits del Regne, que adoctrinats per tota la classe política institucional i no institucional, s’han manifestat majoritàriament en les urnes, fins ara, per considerar intranscendent els orígens d’aquest Estat i han valorat que els compensava mantenir-ho.

Però l’edifici sorgit en 1936, ara en el 2017, té serioses esquerdes que amenacen la seua existència. A la corrupció sistèmica, a la inexistència de la divisió de poders, al sistema sancionador que recapta fins a per respirar i a la demagògia insofrible de tota la classe política en els últims anys, s’ha sumat ara la ruptura del consens dels sectors catalans conservadors que van donar suport a l’última llei fonamental del règim sorgit en 1936: la Constitució de 1978. La unitat d’aquests sectors moderats catalans amb Esquerra Republicana de Catalunya, formació sense compromisos per no haver participat en el pacte i consens de 1978, ha possibilitat una majoria republicana en el parlament català amb el mandat per part de l’electorat d’iniciar un procés constituent per la República Catalana.

Davant aquesta situació els demòcrates tenim una oportunitat.

És ara quan els republicans hem d’iniciar un moviment pacífic i democràtic per una refundació democràtica de l’Estat. És el moment en què els demòcrates ens hem de coordinar, tant a nivell estatal com a autonòmic, per a guanyar amb àmplies majories els parlaments respectius: l’estatal i, també, els autonòmics, per a la causa republicana.

Entenem que el deteriorament de l’actual règim i a la vista de la ruptura que s’ha iniciat a Catalunya, ens reclama a la resta de demòcrates solucions/propostes que partisquen de la, no promulgada, Constitució Republicana Federal de 1873.

Ara és el moment.

Sogorb, 14 d’abril de 2017.

Unión Republicana, Esquerra Nacionalista Valenciana, Tierra Aragonesa, ARDE, República Valenciana/Partit Valencianiste Europeu, Sobirania i República, Bloque Aragonés, Acción Republicana de Guadalajara

Per a adherir-se: info@coordinadorarepublicana.org

 


Manifiesto republicano
14 de Abril 2017

MANIFIESTO REPUBLICANO

14 de Abril del 2017

de los partidos republicanos abajo firmantes

            En esta emblemática fecha del 14 de Abril, los partidos republicanos que coofirmamos este  escrito, miramos al futuro pero no dejamos de  valorar el pasado y el presente. Y lo hacemos dirigiéndonos a todos los demócratas, súbditos del Reino de España, se consideren republicanos o no, sean de derechas o de izquierdas, con creencias religiosas o sin ellas, con identidades culturales diversas y sean cuales sean los sujetos de soberanía al que aspiren a ser leales.

Nos dirigimos a todos los demócratas que por encima de diferencias nos une el ser súbditos de un Estado que tiene su última fecha de reelaboración  jurídica (la primera fue en 1812), en el retocado decreto nº 138, publicado el 30 de septiembre de 1936, de la autodenominada Junta de Defensa Nacional de los generales sublevados el 18 de julio de ese año, autentico sujeto, esa Junta, del poder constituyente actual. Desde entonces y con una serie de leyes concatenadas sin atisbos de discontinuidad, entre ellas:

– Ley de 7 de junio de 1947 por la que Franco restaura la monarquía;

– Ley de 22 de julio de 1969 por la que se designa a Juan Carlos como sucesor del Dictador

se ha llegado a la actual y última ley fundamental publicitada como Constitución del 78 por los que la consensuaron. En estos ochenta años el régimen ha dispuesto de tres ‘Jefes de Estado’ a-democráticos, no electos democráticamente: Franco, Juan Carlos de Borbón y Felipe de Borbón.

Esto es lo que nos une a todos los demócratas: formar parte de un Estado, el actual Reino de España,  que sin precedentes en la Europa democrática, tiene un origen espurio.

Aunque no nos engañamos. Reconocemos la realpolitik de los súbditos del Reino, que adoctrinados por toda la clase política institucional y no institucional, se ha manifestado mayoritariamente en las urnas, hasta ahora, por considerar baladí los orígenes de este Estado y han valorado que les compensaba mantenerlo.

Pero el edificio surgido en 1936, ahora en el 2017, tiene serias grietas que amenazan su existencia. A la corrupción sistémica, a la inexistencia de la división de poderes, al sistema sancionador que recapta hasta por respirar y a la demagogia insufrible de toda la clase política en los últimos años, se ha sumado ahora la ruptura del consenso de los sectores catalanes conservadores que apoyaron la última ley fundamental del régimen surgido en 1936: la Constitución de 1978. La unidad de estos sectores moderados catalanes con Esquerra Republicana de Catalunya, formación sin compromisos por no  haber  participado en el pacto y consenso de 1978, ha posibilitado una mayoría republicana en el parlamento catalán con el mandato por parte del electorado de iniciar un proceso constituyente por la República catalana.

Ante esta situación los demócratas tenemos una oportunidad.

Es ahora cuando los republicanos hemos de iniciar un movimiento pacífico y democrático por una refundación democrática del Estado. Es el momento en que los demócratas  nos hemos de coordinar, tanto a nivel estatal como autonómico, para ganar con amplias mayorías los parlamentos respectivos: el estatal y, también, los autonómicos, para la causa republicana.

Entendemos que el deterioro del actual régimen y a la vista de la ruptura que se ha iniciado en Catalunya, nos avoca al resto de demócratas a soluciones/propuestas que partan de la, no promulgada, Constitución Republicana Federal de 1873.

Ahora es el momento.

Segorbe, 14 de abril de 2017.

 Unión Republicana, Esquerra Nacionalista Valenciana, Tierra Aragonesa, ARDE, República Valenciana/Partit Valencianiste Europeu, Sobirania i República, Bloque Aragonés, Acción Republicana de Guadalajara.

[para adherirse: info@coordinadorarepublicana.org ]