Arxiu de la categoria: Política valenciana

ABELARD SARAGOSSÀ ENTREVISTAT PEL PROGRAMA “LA REPRESA”, EMÉS A RÀDIO GODELLA EL 18 MARÇ 2016.

Una entrevista on Abelard Saragossà s’expressa globalment com a valencià i com a lingüiste. Una part dels temes tractats:
1. L’evolució del model lingüístic al llarg de la història
2. L’evolució del valencianisme durant el final del franquisme i els primers anys posteriors
3. Una interpretació del segle XV valencià i per què un català crea el nom “llengua llemosina” al principi del segle XVI
4. A què responia el model lingüístic de la Renaixença i quina va ser la reacció del Noucentisme de Catalunya
5. Incidència del model noucentiste en els escriptors valencians a partir dels anys quaranta i com reacciona Quim Monzó fa uns pocs anys.

LA MESA DE LES CORTS TRANSMET ALS GRUPS PARLAMENTARIS LA PETICIÓ DE LA COORDINADORA PER LA REPÚBLICA VALENCIANA

corts5
Document presentat per la Coordinadora per la República Valenciana a tots els grups parlamentaris presents a les Corts Valencianes i al seu Molt Excel·lent President sobre EL COMPLIMENT DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ DE LA CAM EN ALLÒ QUE RESPECTA A LES QUOTES PARTICIPATIVES. Per llegir-los cliqueu damunt dels titulars

JOSEP BARBERÀ NOU PRESIDENT D’ERPV (NOM D’ERC AL PAÍS VALENCIÀ, SEGONS L’ARTICLE 1 DEL SEUS ESTATUTS)

per engrandir cliqueu damunt | Dissabte, 5 de març del 2016erpverpvassembleaEsquerra Republicana del País Valencià ha celebrat avui el seu VII Congrés al Centre Cívic del Port de Sagunt. La militància d’Esquerra ha escollit Josep Barberà i Sorlí com a nou president d’ERPV amb el 98% dels vots. Barberà pren el relleu d’Agustí Cerdà, president de la formació els darrers 15 anys. El setè congrés dels republicans valencianistes ha comptat com a convidats amb les diputades al Congrés, Teresa Jordà i Ester Capella i el senador Miquel Aubà, així com amb representants d’Esquerra Nacionalista Valenciana i dels Verds del País Valencià.

El president d’Esquerra Republicana del País Valencià, Josep Barberà ha explicat que “en aquesta nova etapa que iniciem, volem seguir sumant des del valencianisme d’esquerres. L’actual context al País Valencià ja està posant en relleu els límits de l’autonomia i és prioritari sumar esforços perquè els valencians recuperem tots els instruments polítics d’un Estat. La sobirania política així com l’energètica, l’alimentària i la fiscal són imprescindibles per a garantir la qualitat de vida dels valencians i les valencianes”
La militància d’Esquerra Republicana del País Valencià també ha escollit la nova permanent de l’organització amb un 93% dels suports. La nova permanent està formada per Núria Arnau (Vicesecretària d’Organització), Francesc Sanchis (Vicesecretari de Coordinació Territorial), Pau Osòrio (Secretari d’Administració Econòmica i Finances), Domènec Garcia (Secretari de Política Municipal), Anna Peña (Secretària d’Imatge i Comunicació) Joanfran Martínez (Secretari de Polítiques de Salut), Laura Domingo (Secretària d’Ensenyament i Política Lingüística), Joan Vea (Secretari de Política Econòmica, Recursos Propis i Territori), Lluís H. Manero (Secretari d’Acció Política), Joan Carles Campello (Secretari de Moviments Socials), Raquel Gómez (Secretària de Coordinació Sectorial), Mikel Forcada (Secretari de Formació) i Pilar Navarro (Secretària de les Dones).

PROPOSTA DE L’ACR CONSTANTÍ LLOMBART, A FI D’ACTIVAR LA REDACCIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT D’UN “PLA ESTRATÈGIC DE PROTECCIÓ, REHABILITACIÓ I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARTÍSTIC I AMBIENTAL VALENCIÀ”

Proposta de l’ACR Constantí Llombart, a fi d’activar la redacció i posada en funcionament d’un “Pla Estratègic de Protecció, Rehabilitació i Difusió del Patrimoni Històric, Artístic i Ambiental Valencià”, amb el concurs d’institucions, entitats cíviques, món universitari, etc.

EXPOSEM :
L’alt nivell de desocupació crònica, exclusió social i precarietat laboral, incrementat després de la mal cridada “Reforma Laboral” de Rajoy a la Comunitat Valenciana, ha de ser motiu per a implantar polítiques sistemàtiques i eficients des dels ajuntaments, les diputacions i els governs autonòmics, en col·laboració amb el teixit associatiu.
La creació d’Escoles Taller per a potenciar la formació i assumir la realització de tasques destinades a la recuperació del valuós Patrimoni Cultural existent en la ciutat de València i resta de la Comunitat Valenciana, ha de constituir una prioritat per al govern municipal, provincial i autonòmic, donada l’existència de nombrosos conjunts rurals i industrials en situació de ruïna, que mereixen ser recuperats per a ús i gaudi de tots.
És hora ja d’impulsar la redacció d’un rigorós i eficient “Pla Estratègic de Protecció, Rehabilitació i Difusió del Patrimoni Històric, Artístic i Ambiental Valencià”. Per a açò, ha d’actualitzar-se l’inventari de béns culturals existent a la Comunitat Valenciana, alhora que s’obri un espai de diàleg amb les entitats cíviques, institucions públiques, empreses i món universitari i veïns en general… a fi de consensuar i prioritzar les actuacions i intervencions a dur a terme en els pròxims anys.
La recuperació i reutilització social, assistencial, educativa… de l’enorme llegat patrimonial existent a València ciutat i resta de la Comunitat Valenciana, ha de ser concebut com un motor de creació d’ocupació, una oportunitat única de potenciar i construir un nou model de turisme cultural.
Per tot açò, és imprescindible que s’establisca un calendari durant el present any, a fi de que totes les institucions competents en matèria de Patrimoni Cultural, Medi ambient i Urbanisme, puguen iniciar la redacció de l’urgent “Pla Estratègic de Protecció, Rehabilitació i Difusió del Patrimoni Històric, Artístic i Ambiental Valencià”, comptant amb la participació activa del món associatiu, universitari, sindical…
És bàsic que totes les institucions implicades en l’esmentat Pla, procedisquen a iniciar la reserva pressupostària immediatament, seleccionant-se els béns susceptibles de ser rescatats, reutilitzats social, educativa i assistencialment, a fi de ser rehabilitats amb urgència, perquè es puguen escometre les obres en els pròxims anys.
Al nostre judici, els conjunts rurals de l’Alqueria del Moro i de la Torre, el conjunt residencial d’estil indià, conegut com la ‘Quinta de nostra Senyora de les Mercès (Casino de l’Americà)”, així com l’emblemàtica antiga fàbrica de teules i maiòliques “La Ceramo”, són béns culturals que porten més de dues dècades esperant ser rescatades de l’oblit i la degradació, espoli i ruïna a la qual han sigut sotmeses, gràcies al maltractament sistemàtic i comportament negligent que els han dispensat els seus legítims propietaris.

Per tot açò,
SOL·LICITEM :

Que l’Ajuntament de València, Consellería d’Educació, Cultura i Esports i la resta d’institucions públiques, responguen dins del termini i en la forma escaient a tots i cadascun dels assumptes continguts en la present petició, en virtut del que es disposa en la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició.

Que si aquest òrgan no fóra competent, que PROCEDISCA SENSE DILACIÓ a donar trasllat del present document a l’autoritat o òrgan corresponent per a pronunciar-se o resoldre sobre totes i cadascuna de les qüestions i peticions plantejades en el mateix, tal com arreplega l’Article 10. Decisions sobre competència de la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició.

ALTRESSÍ SOL·LICITA:

que de conformitat amb el que estableix l’Article 11.1 de la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició, una vegada siga admesa a tràmit aquesta petició, es conteste i es notifique la contestació en l’adreça indicada a l’efecte de notificacions, en el termini màxim de tres mesos a explicar des de la data de presentació d’aquest escrit, indicant-los que, en cas de no fer-ho, es formularà la pertinent queixa davant el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana o el Defensor del Poble.

València, a 25 de maig de 2015

MOLT HONORABLE SR. PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA
C/ Cavallers, 2   · 46001  VALÈNCIA

ENRIC MORERA NO DESCARTA OPTAR A LA REELECCIÓ I ASSEGURA QUE CAP DELS ALTRES POSSIBLES ASPIRANTS, MICÓ I CARBONELL, L’HAN TRANSMET LLUR INTENCIÓ DE PRESENTAR-SE

Enric Morera, líder del bloc: “El traje de Compromís se ha quedado pequeño y obsoleto: es irreversible avanzar”

Enric Morera, líder del Bloc, durant l’entrevista. EVA MÁÑEZ

El líder del Bloc no se descarta para optar a la reelección y asegura que ninguno de los otros posibles aspirantes, Micó y Carbonell, le han transmitido su intención de presentarse

22/02/2016 – Ximo Aguar | valenciaplaza

VALENCIA. El presidente de Les Corts y secretario general del Bloc, Enric Morera (Oliva, 1964), no rehuyó en el encuentro con Valencia Plaza los asuntos orgánicos relacionados con la formación que lidera. Así, aunque no se descartó para la reelección en el cargo, se mostró favorable a acotar incompatibilidades entre los puestos institucionales y los de dirección del partido.

Morera, además, profundizó en el futuro de Compromís, explicando su visión de una organización “unitaria, diversa, más democrática y que cuente más con la decisión de las bases”. Así, criticó en la entrevista el “patriotistmo de las siglas” y aseguró que, a su juicio, avanzar es “irreversible”.

-¿Cómo ve el próximo congreso del Bloc? Una de las grandes preguntas es si usted se presentará a la reelección…
-Yo participaré de la configuración de la nueva etapa y veremos cómo y de qué manera. Creo que el congreso será de renovación con componentes de experiencia. Va a ser un cónclave muy positivo.

-Se aprobó en el Consell Nacional la incompatibilidad de cargos orgánicos e institucionales pero esto debe ratificarse de cara al congreso. De ser así, usted no podría ser reelegido secretario general.
-Hemos de delimitar el ámbito de las incompatibilidades. Es evidente que los cargos ejecutivos de la dirección deberían tener una dedicación al 100%. Me parece bien porque hemos crecido mucho: la sensación es que el traje se nos ha quedado pequeño y hay que buscar uno más amplio. Ahí entran muchas posibilidades.

-Habrá escuchado algunos de los nombres que suenan para liderar como Rafael Carbonell y Àgueda Micó. ¿Por quién se inclinaría si usted no se presentara?
-Lo he leído en los medios pero nadie me ha comunicado que vaya a presentarse. He hablado con Àgueda y hemos decidido que sea la responsable en la gestión de las negociaciones de la posible investidura de Pedro Sánchez. Además, hemos hablado mucho con ella de visión de futuro respecto al camino que hemos de seguir pero no hemos comentado nada sobre esto.

-¿Y con Rafa Carbonell ha hablado de ello?
-No. La verdad es que si va a presentarse no me lo ha comentado. Él está en la Ejecutiva pero de este tema no me ha dicho nada y soy el secretario general del partido.

 EVA MÁÑEZ

-¿Hacia dónde va Compromís?
-Yo lo tengo muy claro: a ser el gran partido de los valencianos. Una organización unitaria, diversa, más democrática y que cuente más con la decisión de las bases. El Bloc está preparado, y lo hemos hecho, para avanzar a fórmulas que superen la situación de los partidos. Es lo que yo desearía porque el instrumento debe estar en las mejores condiciones y pienso que debemos pasar de la fórmula de coalición a lo que marcaban las normas y bases de hacer una organización unitaria y diversa que cuente con una gran demoracia interna. Ese es mi deseo pero no depende solo de mi voluntad o la del Bloc.

-¿Cree que debería cambiar el papel de Gent de Compromís porque existe un desajuste con ellos?
-Efectivamente. Entiendo su malestar perfectamente y opino que deberían tener un papel en igualdad de derechos y obligaciones que los militantes de los partidos que formamos parte de Compromís. Hay que recordar que son los segundos más importantes en número de afiliaciones. Por eso me inclino a avanzar en formas democráticas y superar el ámbito de los partidos.

 EVA MÁÑEZ

-¿Considera que el final del camino de Compromís puede ser el Bloc presentándose en solitario e Iniciativa y Oltra más cerca de Podemos? ¿Eso puede ocurrir?
-Creo en las organizaciones como instrumentos al servicio de ideas y de valores. No soy del patriotismo de las siglas, por eso estoy en condiciones de decir que me gustaría que Compromís fuera un único instrumento más democrático y participativo. Voy a trabajar en eso. Lo que hemos demostrado de facto es que hemos podido hacer grandes cosas bajo la fórmula de la coalición, dentro de la unidad en la diversidad. Hemos hecho cosas sorprendentes, que nadie ha hecho antes, como unas primarias abiertas a la ciudadanía desde una coalición. Lo que me preocupa es que no sigamos avanzando en ese camino y que exista una parálisis en lo que es la mejora del instrumento.

-¿Se refiere a las reticencias de Iniciativa y Verds en este avance que usted explica al ser más minoritarios que el Bloc?
-Entiendo que esto es irreversible y refugiarse en el patriotismo de las siglas no conduce a nada, solo a la parálisis.

-¿Cree entonces que es el final de una etapa?
-Como decía, el traje se nos ha quedado pequeño y obsoleto también en Compromís. No quiero hacer tres o cuatro pequeños trajes sino un gran traje más inclusivo, integrador y de todos.