L’ACR CONSTANTÍ LLOMBART PROPOSA LA CREACIÓ DE “AMICS DELS MUSEUS I TEATRES DEL PAÍS VALENCIÀ”

L’ACR Constantí Llombart, a través del seu portaveu Antonio Marín proposa la creació de “Amics dels Museus i Teatres del País Valencià”

museus
La creació de “contenidors” museístics sense contingut ni programació ha sigut i segueix sent una trista i vergonyosa realitat al País Valencià, qüestió aquesta que molt pocs col·lectius cívics, artistes i intel·lectuals han tingut la dignitat i valor de denunciar de forma eficient i sistemàtica.
Seguim assistint a una erràtica gestió cultural, malgrat les bones intencions i gestos histriònics dels nous inquilins polítics, que ocupen des de fa quasi un any les institucions públiques a València.
La falta d’un vertader Pla Estratègic Cultural, que afronte amb rigor, adequat pressupost i personal tècnic els nombrosos reptes existents, és una assignatura pendent que segueix sense abordar-se de manera oberta i crítica.
No existeix ni coordinació ni diàleg entre els creadors, els col·lectius cívics, les universitats i els responsables que gestionen les àrees de cultura en l’àmbit institucional, tal com podem observar, doncs res ha canviat substancialment.
Els gestos segueixen predominant en la “nova política”, doncs és quelcom visual molt vistós, però darrere de les fastuoses i glamuroses presentacions, no existeix una vertadera planificació i programació que potencie un canvi radical en les maneres de fer que afecten als diversos àmbits que conformen l’univers de la cultura en el nostre País Valencià.
És una realitat punyent que els grans museus que existeixen a València i resta del nostre territori, segueixen mancats dels recursos humans i financers adequats per a oferir una programació i visites de qualitat en un futur proper.
Mentre no es dissenye el futur de la xarxa de museus, teatres i biblioteques, comptant amb la participació directa dels usuaris, creadors, actors, del món universitari i els col·lectius cívics, seguirem repetint els bochornosos errors del passat, atès que únicament se segueixen col·locant pegats en la roda gastada que fa temps, molt de temps, hauria d’haver sigut canviada.
La falta total d’una promoció coordinada dels museus a nivell educatiu i la seua necessària projecció mediàtica i suport universitari i cívic és una realitat que no sembla interessar als nous gestors públics.
Resulta inadmissible que seguisca sense haver-hi unes oficines turístiques que potencien i promoguen la visita dels nostres espais culturals, oferint la possibilitat de conèixer-los amb rigor i des d’una visió divertida, diferent. Un altre aspecte que hauria de tenir-se en compte és el saber i voler potenciar les visites guiades i els tallers pedagògics en tots els grans museus i monuments, a fi que el visitant puga obtenir una major comprensió del que “veu”, del que “contempla”.
Per cert, tan difícil és crear targetes que permeten visitar una sèrie de museus i accedir a altres serveis addicionals, abonant una xicoteta quantitat de diners? Tan difícil és que els que residisquen a València ciutat o qualsevol altra població del País Valencià puguen inscriure’s com a socis en “Amics dels Museus del País Valencià” i accedir gratuïtament als museus, espectacles musicals, teatrals i galeries municipals i provincials en qualsevol dia de l’any?
Aquests sistemes d’accés facilitarien i proporcionarien unes dades estadístiques fiables, així com aconseguirien estimular i incrementar les visites de qualitat als nostres nombrosos museus, teatres, avui simples i dignes mausoleus replets de bellesa, actuacions i història amagada.
Però abans d’escometre aquestes accions de promoció, seria imprescindible dotar de personal tècnic i recursos financers a aqueixos “contenidors” museístics, teatres i galeries, dissenyant els plans museològics i estratègics que permeten crear activitats paral·leles amb el lloable objecte d’oferir visites i espectacles de qualitat i no simples passejos dominicals i festius entre quadres, escultures, vídeos, actuacions…
Fer atractius i visitables els museus, biblioteques, galeries d’art i teatres que existeixen a València ciutat i resta de poblacions que conformen el País Valencians, és una de les primeres tasques que han d’escometre immediatament els gestors públics; però sense entusiasme, ni personal i sense recursos financers suficients poca cosa es podrà fer.
El projecte presentat en el Palau de les Arts, fa uns dies amb bombo i platerets i batejat de manera eufemística com a “Fes Cultura”, el lloable objecte del qual és “regenerar la cultura”, no és més que un brindis al sol sinó existeix la voluntat i determinació per a reclamar a Madrid el que en justícia ens correspon, tant a nivell de finançament i inversions com d’autogovern. Al nostre entendre el Govern valencià i tota l’oposició han de tenir el valor de reclamar i exigir amb fermesa i coratge, un finançament just, així com el deute històric que el govern d’Espanya té en matèria financera i d’inversions amb la nostra Comunitat.
Fan falta vertaders i apassionats agitadors en els àmbits de la cultura i el patrimoni cultural valencià i sobren actors i venedors de motos.

Antoni Marín i Segòvia
Portaveu de l’ACR Constantí Llombart

CASTELLÓ, ALCOI, PICASSENT, VALÈNCIA, BENICARLÓ… PRESENTACIÓ DE LA CPLRV

Presentació de la COORDINADORA PER LA REPÚBLICA VALENCIANA
CASTELLÓ DE LA PLANA, dimecres 6 d’abril a les 19:00 · Associació La Flama, carrer Sanahuja, 9
ALCOI, dissabte 9 d’abril a les 11:00 (am) · Bar Bristol, carrer del camí, 63
PICASSENT, dimecres 13 d’abril
VALÈNCIA, dijous 14 d’abril a les 19:00 · Societat Coral El Micalet, carrer Guillem de Castro, 73
BENICARLÓ, dissabte 16 d’abril a les 18:00 · Edifici Gòtic, carrer Major, 11
cartell14Aa

INTERVENCIÓ DE VÍCTOR BAETA, PRESIDENT D’AIVCAM/NEM SABADELL A LA JUNTA D’ACCIONISTES DEL BANC DE SABADELL, 31 DE MAÇ DEL 2016

JABSab2016JABsab2016aIntervención de Víctor Baeta, presidente de AIVCAM/NEM Sabadell en la Junta de Accionistes del Banc de Sabadell, 31 de maç del 2016

Bona vesprada
Prenc la paraula en representació de  742.811 accions, en la seua majoria procedents de la Comunitat Valenciana i de la Comunitat Murciana, de xicotets i de grans accionistes com Rafael Miró delegades al NEM Sabadell i que amb les 200.000 de Mas Marsellés i les 100.000 de Josep M De Marfà vicepresident de NEM Sabadell, comptabilitzen més d’un milió d’accions amb un total de 1250 vots.

Com és tradicional en els darrers anys i des que  NEM Sabadell intervé, el nostre vot no serà massa favorable a molts punts que el Consell d’Administració proposen per a aquesta Junta d’Accionistes.

La nostra mirada sempre crítica té una raó d’origen: LA FALTA D’UNA SOLUCIÓ GLOBAL PER ALS IMPOSITORS CONSERVADORS DE L’ANTIGA CAM AMB QUOTES PARTICIPATIVES, quotes que gràcies a l’amic ‘socialista’ el senyor Miguel Angel Fernàndez Ordóñez lis va fer el favor als ‘compradors’ (entenguen l’eufemisme) de la CAM, un ‘favor’ no sabem si per ser vostès correligionaris seus, per a  deixar les quotes fora del Banc Sabadell i que encara resten en l’actualitat en el límbo jurídic.

Com vostés ja sabran, perquè per contractar advocats i investigadors de segur per això si que tenen diners, que AIVCAM (Associació d’Impositors Valencians de la CAM) està pendent de la resposta a la petició feta al Comité de Peticions del Parlament Europeu , amb número de registre 0856/2015,  amb l’objectiu que la Comissió Europea indique a les autoritats europees i espanyoles que allibere al Banc Sabadell perquè puga compensar als impositors de perfil conservador convertits en accionistes al seu pesar, en haver-los endossat, amb el silenci dels supervisors, quotes participatives de manera heterodoxa.

També sabran que AIVCAM també s’ha dirigit a les Corts valencianes amb una petició als grups parlamentaris perquè es faça compliment del Dictamen de la Comissió d’Investigació de la CAM en allò que respecta a les quotes participatives. La resposta ha estat favorable per part dels grups i de la Presidència de les Corts i en breu tindrem notícies.

Han de saber vostès que no anem a rendir-nos mentre no es done una solució global a aquesta ignomínia que perdura feta als impositors conservadors de la CAM, i als que vostés tan deuen, entre altres coses el que puguen gaudir dels seus actuals sous.

Dit això passem a les preguntes sobre els punts de l’ordre del dia. En aquesta ocasió serem breus. Sols tractarem sobre tres punts.

Proposta BSABComentari NEM Sabadell
 PUNTO CUARTO.- Modificación estatutos sociales articles 38 i 39
 Tendrán derecho a asistir a las Juntas Generales los accionistas titulares de 1.000 acciones debidamente registradas.Açò implica la necessitat de comptar amb 200 accions més de les que fins ara són necessaries per a poder tenir 1 vot.Indica açò la pèrdua de valor de capital social de les accions?Abans 800 accions suposaven 100 euros de capital social i donaven dret a 1 vot.Ara són 1.000 les accions que suposen 100 euros de capital social?.La pèrdua de valor de l’acció és notable. Implica perdre drets.No acceptem la proposta
PUNTO OCTAVO.- Aprobación de un incentivo complementario a largo plazo basado en el incremento del valor de las acciones de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima para los Consejeros Ejecutivos, la Alta Dirección y otros directivos del Grupo Banco Sabadell.
 “El Incentivo es de voluntaria adhesión por parte de los beneficiarios, y su percepción está condicionada a que exista una revalorización efectiva del valor de las acciones; en caso de disminución del valor, no se genera derecho económico alguno para el beneficiario”……És un detall que diguen que si hi ha disminució del valor de l’acció no es genera dret econòmic algun per al benefici.Açò faltava, no els sembla?.Si no es penalitza a aquest col·lectiu quan l’acció del Banc baixa de forma important i els accionistes perdem patrimoni, com ha ocorregut últimament,Preguntem:Per què es premia quan l’acció puja?Per ventura la baixada no és culpa de ningú i la pujada ocorre gràcies a aquest col·lectiu?

Els accionistes no podem acceptar aquest sistema de retribució pel qual paguem quan puja l’acció i ningú ens compensa quan baixa.

 “Asimismo, la percepción del Incentivo se condiciona al cumplimiento por elBeneficiario de los objetivos individuales de desempeño establecidos, a la ausencia de incumplimientos graves de normas internas que sean de aplicación al beneficiario; y al mantenimiento ininterrumpido de la relación de servicios que le une con alguna de las entidades que forman el grupo de Banco Sabadell.”…és a dir els van a premiar per complir amb la seua obligació.La condició d’alt executiu es rep sense oposició, solament per mèrits, a dit, i comporta unes altes remuneracions i unes obligacions d’objectius a complir.Si no es compleixen els objectius s’hauria de perdre el dret a la condició d’alt executiu i les altes remuneracions que porta aparellat el càrrec.Quan baixa l’acció som els accionistes els que perdem patrimoni mentre paguem les despeses del banc entre els quals es troben les altes remuneracions.
El Consejo de Administración entiende que el Incentivo a implantar contribuye a alinear los intereses de los accionistas y los objetivos de negocio del Banco, y que su configuración como incentivo plurianual contribuye a incentivar la consecución de objetivos a largo plazo y la permanencia y fidelización del personal clave del Banco, constituyendo un mecanismo eficaz de retención de los mejores profesionales.”…A part de les altes remuneracions que perceben han de donar-los quasi un 50% més perquè es queden?A tots?Açò ens fa pensar que tenen contractades unes persones que segons diuen vostès sembla ser que poden anar-se amb la competència si els ofereixen una mica més de diners.Açò és incomprensibleEns estan dient que tenen contractades a persones poc compromeses amb l’empresa i la seua cultura, poc fiables en la seua lleialtat a la mateixa i només lleials als diners?No és la idea que tenim de grans professionals. Així no s’alcen les bones empreses.

Els recordem que no considerem acceptable, encara que siga legal, que els executius inclosos en el col·lectiu especial puguen arribar a cobrar en retribucions variables fins a un 200 per 100 de la seua retribució fixa, especialment si és en funció d’una pujada de l’acció.

Considerem que en aquest moment i davant la gran baixada de l’acció que estem patint els accionistes, no haurien de ni tan sols presentar aquest punt a aprovació que entenem com una fàcil forma per a vostès de guanyar molts diners a costa dels accionistes.

Per tot açò considerem que aquest punt no ha d’aprovar-se i que el sistema de la retribució extra en funció de la pujada de l’acció ha de paralitzar-se fins que l’acció recupere els seus nivells de valor.

Res més, he parlat en nom de les persones, que una vegada més, m’han delegat el seu vot, raó per la qual m’he desplaçat hui ací.

Moltes gràcies per la seua atenció.
Demane que conste aquesta intervenció en l’acta d’aquesta Junta General.